24.11.2023 Gala dla krwiodawców Koncert X lecia klubu HDK PCK Kropla

Gala z koncertowym udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza uświetniła 10-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi KROPLA. Efektowny muzyczny  program towarzyszył wręczaniu odznaczeń i wyróżnień dla honorowych krwiodawców z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego oraz osób i instytucji, które od lat wspierają tę zbożną działalność.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. To święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi i czas wdzięczności. Najbardziej zasłużonym wręczane są wtedy odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia oraz wiele innych symbolicznych podziękowań. Polski Czerwony Krzyż nadaje tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Ten zaszczytny tytuł i odznakę otrzymuje rocznie blisko 18 tysięcy krwiodawców.


Podczas galowego wieczoru w Miejskim Centrum Kultury Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, wsławiona koncertami w kraju i na międzynarodowych festiwalach muzycznych, wystąpiła pod batutą ppłk SG Leszka Mieczkowskiego, z dwójką solistów: Natalią Zabrzeską-Borowiec i Wacławem Wacławiakiem. W swojej historii Orkiestra Reprezentacyjna dała już 10 tysięcy koncertów przed wielomilionowa publicznością.

A nowotarską Galę na 10-lecie Klubu Honorowym Patronatem Gali objęli: Burmistrz Nowego Targu, Starosta Nowotarski oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Prócz władz Nowego Targu i Zakopanego oraz obu powiatów, gośćmi na tym jubileuszu byli: Konsul Generalny Węgier Tibor Gerencsér, przedstawiciele Oddziałów PCK szczebli rejonowego i okręgowego, także Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, komend powiatowych policji i straży pożarnej, Tatrzańskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.

Na początku zabrzmiał oczywiście czerwonokrzyski hymn. Wręczenia odznaczeń, odznak i podziękowań przeplatały się z kolejnymi wykonaniami popularnych utworów rozrywkowych i muzyki filmowej przez Orkiestrę w zielonych mundurach.

Decyzją Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej Odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadaną przez Ministra Zdrowia, za oddanie co najmniej 20 litrów krwi, uhonorowani zostali: Jerzy Janowicz, Andrzej Cisoń, Marcin Sulka, Stefan Marszałek, Daniel Maszkowski, Józef Pietraszek, Paweł Rzeszótko, Adam Maciura i Mariusz Pawlikowski – wszyscy z Nowego Targu.  

Uhonorowani taką samą Odznaką, z rejonu Zakopanego, to: Grzegorz Mateja, Stanisław Malec,   Julian Buroń, Krzysztof Leja i Sebastian Bednarz.  

Decyzją Ministra Zdrowia Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony Zdrowia” za działalność popularyzacyjną na rzecz ochrony zdrowia uhonorowany został założyciel i prezes Klubu HDK KROPLA – Mateusz Kapołka.

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia została wręczona: Krzysztofowi Winnikowi, Krzysztofowi Piekarczykowi i Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Medalem Jubileuszowym  65 – lecia HDK PCK zostali wyróżnieni honorowi dawcy krwi, członkowie Klubu HDK PCK Kropla: Helena Dąbrowska, Tomasz Mazur, Edward Pazdur, Sławomir Kiciński, Damian Bogunia, Leszek Szwarkowski, Paweł Król i Mateusz Kapołka.

Medale Jubileuszowe  65 – lecia HDK PCK  otrzymali również: Agnieszka Wojas z firmy Wojas SA, Krzysztof Wadowski z firmy KIA Wadowski, Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego Targu, Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego, Issam Benzid z firmy Blachotrapez Sp. zoo, Marek Jasiński z firmy Akcja Serca, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Nowym Targu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zakopanem.

Decyzją Kapituły Orderu św. Floriana Mazovia, w  duchu założonych celów Stowarzyszenia a szczególnie: kształtowania postaw patriotycznych, służby  Bogu i Ojczyźnie, podtrzymywania ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru,  za wsparcie i rozwój honorowego krwiodawstwa – Złotym Krzyżem ustanowionym w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości za Wybitne Zasługi, wyróżniony został Stanisław Stachoń.

Jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i kraju ojczystego Medal Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku Cudu nad Wisłą otrzymał Jacek Dutka.

Medalem Pamiątkowym XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce uhonorowany został Edward Pazdur.

Srebrnym Medalem z Okazji 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej za Wybitne Zasługi Kapituła postanowiła wyróżnić: Wojciecha Baziaka, Krzysztofa Fabera,  Tibora Gerencséra, Mieczysława Kurka, Pawła Szczygła, Grzegorza Watychę, Marka Wierzbę.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia nadaną przez Polski Czerwony Krzyż za oddanie minimum 18 litrów krwi uhonorowani zostali: Piotr Nowak (Nowy Targ), Sławomir Kiciński (Nowy Targ ), Tomasz Mazur (Nowy Targ), Łukasz Galica (Zakopane) i Krzysztof Michniak (Zakopane).

Za oddanie minimum 15 litrów krwi odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia uhonorowano dwie zakopianki: Annę Plutę i Annę Spyrłę.

Za oddanie minimum 12 litrów krwi uhonorowanymi odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia nadaną przez Polski Czerwony Krzyż są zakopiańczycy: Wojciech Szeliga, Adam Tracz, Dariusz Toczek, Dariusz Gałdyn, Mariusz Waligóra i Grzegorz Małek.

 Tę samą Odznakę za otrzymała Teresa Wojtas  (Zakopane).

Była też Odznaka III stopnia  – za oddanie minimum 6 litrów krwi – dla Marcina Stefaniaka z Nowego Targu, była i odznaka I stopnia za oddanie minimum 5 litrów krwi – dla Renaty Bzdyk i Anny Kułach z Zakopanego.

Za wsparcie działalności Klubu HDK PCK KROPLA, decyzją Zarządu Klubu, tablice pamiątkowe jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Klubu otrzymali: Zbigniew STESKAL  z firmy „Steskal Restauracja & Piekarnia”, Agnieszka Wojas z firmy Wojas S.A., Renata Skawska i Issam Benzid z firmy Blachotrapez Sp. z O.O., Marek Jasiński z firmy Akcja Serca, Krzysztof WADOWSKI z firmy KIA Wadowski, Piotr Steskal z firmy „Pan Steskal”, Natalia Brzozowska – dyrektor Hotelu B&B w Nowym Targu, Firma Oshee Kinga Pienińska, Dawid Hreśka z firmy Tatra Termal i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Bardzo dobrą współpracę z klubem HDK PCK „Kropla”, a przede wszystkim krzewienie idei czerwonokrzyskiej, nie tylko wśród członków klubów, ale także na terenach funkcjonowania klubów, decyzją Zarządu Klubu, pamiątkowe grawertony „Jubileuszu X lecia funkcjonowania Klubu” nagrodziły: Klub HDK Nowotarska Strażacka Kropla z prezesem Januszem Barnasiem, Klub HDK Błękitnokrwiści z prezesem Romanem Wieczorkiem, Klub HDK Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu z prezesem Andrzejem Baziakiem i Tatrzańskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z prezesem Jackiem Łęczyckim.

–      Klub HDK Kropla został zawiązany przez kilku przyjaciół dla których oddawanie krwi, bezinteresowna pomoc potrzebującym od lat były na porządku dziennym – mówi Mateusz Kapołka. – Już od samego początku działalności członkowie klubu nawiązali współpracę z pedagogami nowotarskich szkół średnich, w których od lat organizowano zbiórki krwi. To właśnie w oparciu o ich doświadczenia, oczywiście we współpracy z pielęgniarkami z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu, udało się zrealizować pomysł, aby pełnoletni uczniowie wszystkich szkół średnich powiatu nowotarskiego regularnie dwa razy w roku oddawali krew. Spotkania z młodzieżą poprzedzające zbiórki krwi są bardzo dobrze postrzegane zarówno przez młodzież, jak i kadrę pedagogiczną. Udało się przy tym osiągnąć kolejny cel – wypracować nawyk zarówno niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym wśród młodego pokolenia, a z drugiej strony poprawę dbałości dawców o swoje zdrowie. Nieocenioną rolę odgryają przy tym dyrekcje szkół, pedagodzy, oraz nauczyciele, którzy swoją postawą dają przykład podczas akcji krwiodawca. Wspólna praca przy promocji  honorowego krwiodawstwa daje wymierne wyniki, służy spopularyzowaniu krwiodawstwa wśród młodych ludzi, oraz zwróceniu ich uwagi na potrzeby innych ludzi oraz – co bardzo ważne, w dalszym życiu – nadal są aktywnymi krwiodawcami.

Nasze akcje realizowane są nie tylko na terenach szkół. Prowadzone są również w trakcie organizowanych przez Urząd Miasta imprez kulturalno-oświatowych podczas akcji „Pola Nadziei”, „Dzień Dziecka”, „Jarmark Podhalański”, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też Pikników Zdrowia. Do promocji honorowego krwiodawstwa zaangażowali się nie tylko włodarze naszego miasta, czy też powiatu. Wiele lokalnych przedsiębiorstw wspiera działania klubu. To właśnie współpraca z firmą szkoleniową oraz z władzami nowotarskiego szpitala pozwoliła zrealizować przez kilka projekt szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w nowotarskich szkołach średnich.

W swojej działalności Klub – współpracując od kilku lat z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz jednostkami Policji w Małopolsce – zrealizował wiele akcji krwiodawstwa wśród policjantów Garnizonu Małopolskiego, szerząc ideę niesienia czerwonokrzyskiej pomocy potrzebującym.

Składamy podziękowania wszystkim, których spotkaliśmy na naszej drodze wierząc, że niewielkim kosztem jesteśmy w stanie pomóc wielu.

Cichym bohaterom naszej codzienności i tego szczególnego dnia dziękowali natomiast, gratulowali i składali życzenia burmistrz Grzegorz Watycha i wicestarosta nowotarski Karol Skrzypiec.