23.02.2022 akcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

W dniu 23.02.2022 r. odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu. Krew ponownie oddawali uczniowie i pedagodzy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.


W trakcie zbiórki, zarejestrowano łącznie  11 osób - uczniów, pedagogów, a także osób, którzy przyszli wesprzeć młodzież.


Pedagodzy i uczniowie po raz kolejny pokazali, iż bezinteresowna pomoc jest bliska

Łącznie zebrano 4,50 litrów krwi dla potrzebujących !!!WSZYSCY dawcy otrzymali, poza gwarantowanym pakietem energetycznym, okolicznościowe pamiątkowy gadżet ufundowany przez firmę Blachotrapez Sp. z O.O.
Tradycyjny słodki upominek zapewnił p. Zbigniew Steskal. Akcję wsparła też Kinga Penińska Oshee Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy !!