28.11.2019 Spotkanie członków klubu w Urzędzie Miasta Nowy Targ

W dniu 28.11.2019 r. w sali Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło spotkanie honorowych dawców krwi. Na zaproszenie członków klubu HDK PCK Kropla krwiodawcy

z Nowego Targu i z okolic spotkali się z okazji mijających właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa - święta wszystkich honorowych dawców krwi, które obchodzone jest od 1958 roku.

Obecnych przywitał założyciel klubu HDK PCK Kropla - Mateusz Kapołka wraz z v-ce Burmistrz Miasta - p. Joanną Iskrzyńską - Steg.

W trakcie spotkania, Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Oddziału Czerwonego Krzyża w Krakowie - p. Mieczysław Kurek wręczył odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Odznaki podpisane przez Ministra Zdrowia otrzymali krwiodawcy, którzy na swoim koncie mają oddane ponad 20 litrów krwi: p. Janusz Batkiewicz, p. Maciej Kozłecki, p. Piotr Mazanek, p. Andrzej Pelczar, oraz p. Krzysztof Suski.

Za zasługi w realizacji humanitarnych celów Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża  zostały nadane odznaki honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród wyróżnionych Odznaką IV stopnia  wyróżnieni zostali: p. Lucyna Sarzyńska-Para, p. Tomasz Gąsienica-Wawrytko, oraz p. Andrzej Karkoszka. Dekoracji dokonał Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie p. Mieczysław Orczykowski w towarzystwie Kierownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu pani. Haliny Janusz.

W trakcie spotkania wyróżnieni zostali krwiodawcy tytułem ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' stopień TRZECI za oddanie min. 5 litrów krwi: Anna Białoń, p. Anna Dziadkowiec, oraz p. Renata Rusnarczyk

Ponadto w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Małopolsce, Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Medal Pamiątkowy 100- Lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału dla p. dr Marii Lambrech - Kierownik Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zakopanem.

Pracownice Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu przyjęły podziękowanie za organizowaną corocznie zbiórkę krwi w trakcie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2020 roku zbiórka z okazji 28 finału WOŚP odbędzie się w dniu 12.01.2020 w holu Miejskiej Hali Sportowej "Gorce" Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękujemy wszystkim, tym którzy oddawali lub oddają krew. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Krew jest symbolem życia i największym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Każdego dnia potrzebne jest ponad 1000 litrów krwi,

którą trzeba pobrać od 2000 dawców. Oddając krew ratujemy życie!